Bij incontinentie

De behandeling bestaat uit het geven van instructie en adviezen en het trainen van bekkenbodem spieren en blaas. De bekkenfysiotherapeut houdt zich bezig met preventie en met voorlichten, coachen, begeleiden en behandelen van vrouwen, mannen en kinderen.

Bekkenfysiotherapie is een erkende verbijzondering binnen de algemene fysiotherapie.
De bekkenfysiotherapeut heeft na de opleiding fysiotherapie een uitgebreide opleiding gevolgd op het gebied van het voorkomen en behandelen van functiestoornissen en klachten binnen het gehele gebied van buik-, bekken- en lage rug bij vrouwen, mannen, kinderen en ouderen.
Zie ook www.nvfb.nl